Εκπαιδεύσεις

Ο Όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑΝΑΔ), τόσο ως εγκαταστάσεις (ΚΕΚ) όσο και ως εκπαιδευτικός οργανισμός (ΔΕΚ) και διαθέτει άτομα στο δυναμικό του που είναι εγκεκριμένοι εκπαιδευτές κατάρτισης (ΕΕΚ). Επιπλέον, ο όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ είναι Εκπαιδευτικό Κέντρο για όλα τα πανεπιστήμια τη Λευκωσίας.

Προσφέρουμε επίσης σεμινάρια φροντίδας για επαγγελματίες και οικογενειακούς φροντιστές.

Αν θα σας ενδιέφερε κάποια εκπαίδευση ή σεμινάριο επικοινωνήσετε μαζί μας.