Ευρωπαϊκά Eργα

Ο στόχος του προγράμματος MedGUIDE είναι η βελτίωση της φαρμακευτικής διαδικασίας στα αρχικά στάδια της άνοιας συνδυάζοντας την συνεχόμενη αυτοματοποιημένη παρακολούθηση και προσθήκη/συμπλήρωση στοιχείων από τους ηλικιωμένους ασθενείς και το άτυπο δίκτυο φροντιστών του.

Το έργο ΙΟΑΝΝΑ επικεντρώνεται στην ασφαλή μετακίνηση και την ενεργή εμπλοκή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία.

Το FrailSafe ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και θα διαρκέσει 3 χρόνια, με στόχο της ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και συστάσεων για την καθυστέρηση ανάπτυξης του συνδρόμου ευθραυστότητας.

Το κέντρο αποκατάστασης ηλικιωμένων Ματέρια συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα STAGE που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Η κύρια ιδέα είναι η προβολή (streaming) πολιτιστικών δρώμενων στο σπίτι όσων έχουν κινητικές και άλλες δυσκολίες.

Ο κύριος στόχος του έργου Many-Me είναι η ανάπτυξη κοινωνικού διαδραστικού συστήματος βασισμένο στην τεχνολογία και στις υπηρεσίες με επίκεντρο τους χρήστες που να παρέχει στους ασθενείς με άνοια και στους φροντιστές τους πρωτότυπες λύσεις και στήριξη για αντιμετώπιση της ασθένειας με απώτερο σκοπό να μπορούν να ζήσουν μια ενεργή και ουσιαστική ζωή ανεξάρτητα για όσο το δυνατόν περισσότερο.

 

Το σύστημα ReMember-Me θα περιλαμβάνει καθημερινές ασκήσεις ύπνου, δραστηριότητας και διάθεσης, εναλλασσόμενες καθημερινές ασκήσεις σύντομης αξιολόγησης. Χρησιμοποιείται ως ένα λεπτό εργαλείο για τον εντοπισμό της γνωστικής παρακμής, την καθημερινή εκπαίδευση και την παρακολούθηση μέσω σημαντικών ασκήσεων για ηλικιωμένους ενήλικες (δηλαδή, κοινωνικοποίηση, παίζοντας χαρτιά, ανάγνωση ειδήσεων, θρησκευτικές δραστηριότητες) και κοινωνικοποίηση μέσω ανταλλαγής γνώσεων με άλλους.

 

Το GUIDed είναι ένα ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του οποίου η φιλοδοξία είναι να αναπτύξει υπηρεσίες που καθιστούν τη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων πιο σχετική για τους ηλικιωμένους τελικούς χρήστες και ευκολότερη στη χρήση .. 

 

Το iCan αφορά την παροχή βοήθειας στην καθημερινή ζωή ηλικιωμένων ενηλίκων. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογή που εστιάζει σε ενδιαφέροντες ηλικιωμένους να ασχοληθούν με κάτι που θα τους βοηθήσει να παραμείνουν ενεργοί και αυτοβοηθούμενοι

 

 

Το ReMember-Me είναι ένα σύστημα που προσφέρει ένα καινοτόμο παράδειγμα που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη γνώση, αλλά και τη συναισθηματική ευεξία, τη δραστηριότητα και τα πρότυπα ύπνου και την κοινωνικοποίηση, προωθώντας τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της γνωστικής ικανότητας και της πτώσης και προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις για έναν υγιή εγκέφαλο

 

Η πλατφόρμα σκοπεύει να αναλύσει την κατάσταση του ηλικιωμένου ατόμου, τόσο σωματικά όσο και διανοητικά, όσον αφορά την ευθραυστότητα, και στη συνέχεια να αναθέσει εξατομικευμένες σωματικές και πνευματικές ασκήσεις για να αποφύγει τον κίνδυνο πιθανών πτώσεων, χρησιμοποιώντας μια προσιτή και προσιτή λύση που συνδυάζει βίντεο για ασκήσεις σοβαρά παιχνίδια για την εκπαίδευση και την ανίχνευση φυσικής ή γνωστικής ευθραυστότητας