Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ευρωπαϊκά

 • Digi-Ageing

  Digi-Ageing

  Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη των φροντιστών και των ατόμων τρίτης ηλικίας, στην εξεύρεση λύσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της μοναξιάς με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και ψηφιακών εργαλείων.

  Μάθε Περισσότερα

 • frAAgile

  frAAgile

  Η πλατφόρμα σκοπεύει να αναλύσει την κατάσταση του ηλικιωμένου ατόμου, τόσο σωματικά όσο και διανοητικά, όσον αφορά την ευθραυστότητα, και στη συνέχεια να αναθέσει εξατομικευμένες σωματικές και πνευματικές ασκήσεις για να αποφύγει τον κίνδυνο πιθανών πτώσεων, χρησιμοποιώντας μια προσιτή και προσιτή λύση που συνδυάζει βίντεο για ασκήσεις σοβαρά παιχνίδια για την εκπαίδευση και την ανίχνευση φυσικής ή γνωστικής ευθραυστότητας.

  Μάθε Περισσότερα

 • FrailSafe

  FrailSafe

  Το FrailSafe ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και θα διαρκέσει 3 χρόνια, με στόχο της ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και συστάσεων για την καθυστέρηση ανάπτυξης του συνδρόμου ευθραυστότητας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι, το FrailSafe θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα συλλέγει μέσω αισθητήρων συνεχόμενα φυσιολογικά δεδομένα του ατόμου, όπως καρδιακός ρυθμός, αριθμός αναπνοών, και διαταραχές… Περισσότερα »FrailSafe

  Μάθε Περισσότερα

 • GUIDed

  GUIDed

  Το GUIDed είναι ένα ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του οποίου η φιλοδοξία είναι να αναπτύξει υπηρεσίες που καθιστούν τη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων πιο σχετική για τους ηλικιωμένους τελικούς χρήστες και ευκολότερη στη χρήση.

  Μάθε Περισσότερα

 • Health Care 4.0

  Health Care 4.0

  Ο αριθμός των εξαρτώμενων από τη φροντίδα ατόμων έχει αυξηθεί σταθερά, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη ανάγκη των φροντιστών στη νοσηλευτική περίθαλψη. Αυτή η τάση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στις ευρωπαϊκές χώρες.

  Μάθε Περισσότερα

 • HERO

  HERO

  Πρωταρχικός σκοπός του έργου HERO είναι να προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων σε Ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα χώρες της Μεσογείου.

  Μάθε Περισσότερα

 • iCan

  iCan

  Το iCan αφορά την παροχή βοήθειας στην καθημερινή ζωή ηλικιωμένων ενηλίκων. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογή που εστιάζει σε ενδιαφέροντες ηλικιωμένους να ασχοληθούν με κάτι που θα τους βοηθήσει να παραμείνουν ενεργοί και αυτοβοηθούμενοι.

  Μάθε Περισσότερα

 • IOANNA

  IOANNA

  Το έργο ΙΟΑΝΝΑ επικεντρώνεται στην ασφαλή μετακίνηση και την ενεργή εμπλοκή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία.

  Μάθε Περισσότερα

 • Many-Me

  Many-Me

  Ο κύριος στόχος του έργου Many-Me είναι η ανάπτυξη κοινωνικού διαδραστικού συστήματος βασισμένο στην τεχνολογία και στις υπηρεσίες με επίκεντρο τους χρήστες που να παρέχει στους ασθενείς με άνοια και στους φροντιστές τους πρωτότυπες λύσεις και στήριξη για αντιμετώπιση της ασθένειας με απώτερο σκοπό να μπορούν να ζήσουν μια ενεργή και ουσιαστική ζωή ανεξάρτητα για όσο το δυνατόν περισσότερο.

  Μάθε Περισσότερα

 • medGUIDE

  medGUIDE

  Ο κύριος στόχος του έργου Many-Me είναι η ανάπτυξη κοινωνικού διαδραστικού συστήματος βασισμένο στην τεχνολογία και στις υπηρεσίες με επίκεντρο τους χρήστες που να παρέχει στους ασθενείς με άνοια και στους φροντιστές τους πρωτότυπες λύσεις και στήριξη για αντιμετώπιση της ασθένειας με απώτερο σκοπό να μπορούν να ζήσουν μια ενεργή και ουσιαστική ζωή ανεξάρτητα για όσο το δυνατόν περισσότερο.

  Μάθε Περισσότερα

 • ReMember-Me

  ReMember-Me

  Το σύστημα ReMember-Me θα περιλαμβάνει καθημερινές ασκήσεις ύπνου, δραστηριότητας και διάθεσης, εναλλασσόμενες καθημερινές ασκήσεις σύντομης αξιολόγησης.

  Μάθε Περισσότερα

 • STAGE

  STAGE

  Το κέντρο αποκατάστασης ηλικιωμένων Ματέρια συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα STAGE που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

  Μάθε Περισσότερα