Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εταίροι | Δίκτυο

Οι εταίροι μας με αλφαβητική σειρά:

 1. AGE Platform – https://www.age-platform.eu/
 2. ANA Aslan Foundation – https://www.anaaslanacademy.ro/
 3. ASM Market Research and Analysis Centre – http://asm-poland.com.pl/
 4. Brainstorm – http://www.brainstorm3d.com/
 5. Connected Care – https://connectedcare.nl/
 6. The Centre for Research and Technology, Hellas – https://www.certh.gr/root.en.aspx
 7. Compexin S.A. – http://www.compexin.ro/
 8. Eskilara – https://digitalsocial.eu/org/
 9. EURAG Austria – http://www.eurag.at/
 10. HU University of Applied Sciences Utrecht – https://www.hu.nl/
 11. Hypertech – https://www.hypertech.gr/
 12. IDEABLE – https://www.ideable.net/ 
 13. INSERM – https://www.inserm.fr/en 
 14. IVM – https://www.medicijngebruik.nl/
 15. KARDE – https://www.medicijngebruik.nl/ 
 16. MOB – https://mob.nu/ 
 17. Grouppo SIGLA – www.grupposigla.it/ 
 18. Singular Logic – https://portal.singularlogic.eu/en 
 19. SMARTEX – www.smartex.com/ 
 20. Terzstiftung- http://www.terzstiftung.ch/?lang=en 
 21. TRISYS – www.trisys.com/ 
 22. Technical University of Cluj-Napoca – https://www.utcluj.ro/en/ 
 23. Université de Genève – https://www.unige.ch/
 24. University of Patras – www.upatras.gr/en 
 25. Vigisense – www.vigisense.com/