Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρωταρχικός σκοπός του έργου HERO είναι να προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων σε Ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα χώρες της Μεσογείου.

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό τεχνολογικό εργαλείο (πλατφόρμα και εφαρμογή) για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών επάνω στη φροντίδα υγείας ατόμων τρίτης ηλικίας αλλά και στην τοπική γλώσσα και κουλτούρα. Απώτερος στόχος είναι η ομαλή ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στο πρόγραμμα HERO συμμετέχουν έξι οργανισμοί:

  • Ματέρια (ΜΑΤΕΡΙA) (Κύπρος)
  • Άκτιος (AKTIOS) (Ελλάδα)
  • Ινστιτούτο INRCA (IRCCS INRCA) (Ιταλία)
  • Computer Solutions ΑΒΕΕ (CSSA) (Ελλάδα)
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) (Κύπρος)
  • DomusVida (SPSI) (Πορτογαλία)

Σύνδεσμος Έργο