Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το έργο ΙΟΑΝΝΑ επικεντρώνεται στην ασφαλή μετακίνηση και την ενεργή εμπλοκή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία. Στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες των τελικών χρηστών ενσωματώνοντας τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε 4 προηγούμενα AAL προγράμματα: T&TNET, Zocaalo, SOPHIA and Elders-Up! και 2 εμπορικά προϊόντα (Kwido και Famil.care).

Με την προσθήκη νέων τεχνολογιών, το έργο ΙΟΑΝΝΑ θα βοηθήσει τους πολίτες και συγκεκριμένα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στις καθημερινές τους ανάγκες, όπως π.χ την ασφαλή μετακίνηση, την διατήρηση της ενεργητικότητας και την κοινωνικοποίηση.

Οι εταίροι του έργου IOANNA είναι:

  1. GeoImaging Ltd (Cyprus)
  2. Ideable solutions, SL (Spain)
  3. Ana Aslan International Foundation (Romania)
  4. EasyLife (Italy)
  5. ESKILARA S. Koop. Txikia (Spain)
  6. AGECARE (CYPRUS) LTD (Cyprus)
  7. SingularLogic Romania Computer Application SRL (Romania)

Σύνδεσμος Έργου