Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επενδυτές

O όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ είναι:

  • ένας μη-οικογενειακός / πολυμετοχικός όμιλος εταιρειών,
  • ένας υγιής χρηματοοικονομικά οργανισμός με σαφή πολιτική μερισμάτων εδώ και μερικά χρόνια,
  • εξετάζει μακροπρόθεσμα την  εγγραφή σε χρηματιστηριακή αγορά,
  • ενδιαφέρεται να επεκταθεί και να συζητήσει με τα ενδιαφερόμενα άτομα / οργανισμούς τη δυνατότητα του να συμμετέχουν σαν μετόχοι.

Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
ή
Στείλτε email στο: fsavvides@cytanet.com.cy (Materia Group CFO)