Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το FrailSafe ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και θα διαρκέσει 3 χρόνια, με στόχο της ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και συστάσεων για την καθυστέρηση ανάπτυξης του συνδρόμου ευθραυστότητας.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι, το FrailSafe θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα συλλέγει μέσω αισθητήρων συνεχόμενα φυσιολογικά δεδομένα του ατόμου, όπως καρδιακός ρυθμός, αριθμός αναπνοών, και διαταραχές ισορροπίας. Τα δεδομένα αυτά θα επεξεργάζονται αυτόματα από το σύστημα ώστε να επιτυγχάνεται άμεση παρέμβαση.

Το πρόγραμμα FrailSafe στοχεύει στα εξής:

 • Καλύτερη κατανόηση του συνδρόμου της ευθραυστότητας και της συσχέτισης του με άλλες παθήσεις.
 • Αναγνώριση ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών του συνδρόμου ευθραυστότητας μέσω εξελιγμένων προσεγγίσεων συλλογής δεδομένων, που προβλέπουν τις άμεσες και τις μακροχρόνιες συνέπειες, καθώς και τους κινδύνους ανάπτυξης του συνδρόμου.
 • Δημιουργία πλατφόρμας συνεχούς συλλογής δεδομένων και αυτοματοποιημένης απόκρισης
 • Προώθηση ενός ψηφιακού μοντέλου του συνδρόμου ευθραυστότητας, ευαίσθητου σε δυναμικές παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων συμπεριφορικών και ψυχολογικών
 • Δημιουργία τεκμηριωμένων συστάσεων για την πρόληψη του συνδρόμου ευθραυστότητας στους ηλικιωμένους.
 • Ενδυνάμωση των κινητικών και γνωστικών λειτουργιών των ηλικιωμένων, καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων καθοδήγησης και εκπαίδευσης
 • Επίτευξη όλων των παραπάνω μέσω ενός ασφαλούς, διακριτικού και αποδεκτού συστήματος για τους ηλικιωμένους, στοχεύοντας ταυτόχρονα να μειώσει το κόστος της παροχής υπηρεσιών του συστήματος υγείας.

Οι εταίροι του έργου είναι:

 1. Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα) Συντονιστής
 2. Smartex (Ιταλία)
 3. Brainstorm Multimedia (Ισπανία)
 4. AGE Platform Europe (Βέλγιο)
 5. CERTH/ITI (Ελλάδα)
 6. Materia Group – AgeCare Cyprus Ltd (Κύπρος)
 7. Gruppo SIGLA S.R.L. (Ιταλία)
 8. Hypertech S.A. (Ελλάδα)
 9. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νανσύ (CHU) και INSERM (Ελλάδα)

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύνδεσμος Έργου