Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το κέντρο αποκατάστασης ηλικιωμένων Ματέρια συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα STAGE που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Η κύρια ιδέα είναι η προβολή (streaming) πολιτιστικών δρώμενων στο σπίτι όσων έχουν κινητικές και άλλες δυσκολίες. Το STAGE θα παρέχει στους ηλικιωμένους χρήστες ένα εύκολο στη χρήση και πρόσβαση εργαλείο το οποίο θα δώσει σημασία στην έννοια «υποστηρικτική γήρανση».

Κατά την διάρκεια του STAGE, θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα και θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές φάσεις με σκοπό αφενός την διαβεβαίωση της λειτουργικότητας του εργαλείου και αφετέρου την δημιουργία εύχρηστου εργαλείου για τους χρήστες. Στην διαδικασία αυτή, θα συμμετέχουν δωρεάν διάφοροι δήμοι με την παραχώρηση προβολής των πολιτιστικών τους δρώμενων.

Η κύρια ιδέα του προγράμματος συνάδει με τις νέες τάσεις που επικεντρώνονται στον ελεύθερο χρόνο και την εκπαίδευση των ηλικιωμένων ατόμων. Εκτός από τους στόχους της ψυχαγωγίας, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες είναι επίσης ευεργετικές σε μεγάλο βαθμό για την υγεία τους – συγκεκριμένα των γνωστικών τους ικανοτήτων.

Οι εταίροι του έργου είναι:

  1. CEDEO (Ιταλία)
  2. The Sports Cultural Amateur Association, National Academy of Sports Culture (ANCS) (Ιταλία)
  3. SIVECO ROMANIA SA (Ρουμανία)
  4. Georama LLC (Κύπρος)
  5. ASM – Market Research and Analysis Centre Ltd (Πολωνία)
  6. Pannon Business Network Association (PBN) (Ουγγαρία)
  7. Materia GroupAgeCare Ltd (Κύπρος)

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Active and Assisted Living Research and Development Programme, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Εθνικούς Χρηματοδοτικούς φορείς των Κύπρου, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία.

Σύνδεσμος Έργου