Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ο κύριος στόχος του έργου Many-Me είναι η ανάπτυξη κοινωνικού διαδραστικού συστήματος βασισμένο στην τεχνολογία και στις υπηρεσίες με επίκεντρο τους χρήστες που να παρέχει στους ασθενείς με άνοια και στους φροντιστές τους πρωτότυπες λύσεις και στήριξη για αντιμετώπιση της ασθένειας με απώτερο σκοπό να μπορούν να ζήσουν μια ενεργή και ουσιαστική ζωή ανεξάρτητα για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει να:

 1. Παρέχει στους ασθενείς που βρίσκονται στα αρχικά στάδια άνοιας ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον υποστηριζόμενο από ICT λύσεις, ενδυναμώνοντας τους να αυτό διαχειρίζονται την κατάσταση τους μέσω της επαφής τους με άλλους ανθρώπους με παρόμοια κατάσταση, να συμμετέχουν σε ευχάριστες δραστηριότητες, να λαμβάνουν εξατομικευμένες ιατρικές κατευθύνσεις καθώς επίσης και πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες τους.
 2. Παρέχει στους ασθενείς που έχουν μέτρια άνοια εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας που θα δημιουργηθεί με την βοήθεια ICT τεχνολογίας και συμπεριλαμβάνοντας σε κρίσιμα σημεία ολόκληρη την κοινότητα τους (άτυπη και επαγγελματίες φροντιστές, οικογένεια, κοινότητα) μέσω ενός διαδραστικού συστήματος που θα τους παρέχει στήριξη όταν και όποτε είναι απαραίτητο για αύξηση της ασφάλειας, αυτονομίας και συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή.
 3. Εισάγει τους άτυπους φροντιστές σε εξατομικευμένη εκπαίδευση, πληροφορίες και τεχνολογική υποστήριξη, μέσω μιας συγκεντρωτικής ενημερωτικής πλατφόρμας.
 4. Παρέχει μια καινοτόμο, έξυπνη συσκευή που θα επιτρέπει στους φροντιστές να βοηθούν εξ’ αποστάσεως τους ασθενείς με άνοια, μειώνοντας έτσι το φόρτο και άγχος των φροντιστών και ταυτόχρονα τους βοηθά να έχουν αποτελεσματικό ρόλο.
 5. Προστατεύσει άτομα με άνοια που μπορεί να χαθούν εκτός σπιτιού και με βοήθεια να καταφέρουν να γυρίσουν πίσω στο σπίτι ασφαλής.
 6. Παρέχει στους επαγγελματίες φροντιστές ένα συλλογικό ICT σύστημα μέσω του οποίου θα συνδέονται μεταξύ τους και με τους άτυπους φροντιστές, επιτρέποντας τους να έχουν στενή παρακολούθηση της κατάστασης τους ασθενή και της ανταπόκρισης του στην θεραπεία, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για αλλαγές στην κατάσταση των ασθενών και πιθανά προβλήματα, να λαμβάνουν σαφής ενδείξεις για τον ρόλο και τις ευθύνες τους.
 7. Αναπτύξει, σχεδιάσει και δοκιμάσει μια ολιστική προσέγγιση σε 3 επίπεδα για παροχή υπηρεσιών φροντίδας (ασθενή σε ασθενή, ασθενής σε φροντιστή, φροντιστής σε φροντιστή) με αποτέλεσμα να αναγνωριστούν τα μοντέλα που ‘δουλεύουν’ για τους ασθενείς με άνοια και παροχή επεκτάσιμης ICT λύσης με σαφή στόχο την αγορά.

Οι εταίροι του έργου είναι:

 1. Drimpy, Συντονιστής (Ολλανδία)
 2. Compexin S.A. (Ρουμανία)
 3. University of Geneva (Ελβετία)
 4. Ekkotek (Κύπρος)
 5. ASM Market Research and Analysis Centre (Πολωνία)
 6. terzStiftung (Ελβετία)
 7. EURAG Austria (Αυστρία)
 8. MOB (Ολλανδία)
 9. Όμιλος Ματέρια (Κύπρος)

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Active and Assisted Living Programme (AAL) Programme, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Εθνικούς Χρηματοδοτικούς φορείς των Κύπρου, Ρουμανίας, Ελβετίας και Ολλανδία.

Σύνδεσμος Έργου