Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το σύστημα ReMember-Me θα περιλαμβάνει καθημερινές ασκήσεις ύπνου, δραστηριότητας και διάθεσης, εναλλασσόμενες καθημερινές ασκήσεις σύντομης αξιολόγησης.Χρησιμοποιείται ως ένα λεπτό εργαλείο για τον εντοπισμό της γνωστικής παρακμής, την καθημερινή εκπαίδευση και την παρακολούθηση μέσω σημαντικών ασκήσεων για ηλικιωμένους ενήλικες (δηλαδή, κοινωνικοποίηση, παίζοντας χαρτιά, ανάγνωση ειδήσεων, θρησκευτικές δραστηριότητες) και κοινωνικοποίηση μέσω ανταλλαγής γνώσεων με άλλους.

Το σύστημα θα προσφέρει πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα δεδομένα, σε άτυπους και επίσημους φροντιστές, προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο του ενδιαφερόμενου και να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία διαχείρισης της υγείας. Πάνω από 447 συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν σε 4 ευρωπαϊκές χώρες με χρήστες με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε, να δοκιμάσουμε και να βελτιώσουμε τη λύση σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.

Τα αποτελέσματα του έργου και οι ειδήσεις θα κοινοποιούνται ανοιχτά μέσω της ιστοσελίδας μας, φυλλάδια ή σε επιστημονικές εκδηλώσεις και περιοδικά, προκειμένου να ενημερώνουμε το ευρύ κοινό για την πρόοδο του έργου.

Στόχοι:

Το έργο ReMember-Me ξεκίνησε από 8 εταίρους σε 6 ευρωπαϊκές χώρες, ως προσπάθεια να αναπτυχθεί μια λύση για τον εντοπισμό και την πρόληψη της γνωστικής μείωσης από νωρίς. Η λύση θα αποτελείται από ένα ρομπότ, παιχνίδια οθόνης και αισθητήρες, τα οποία θα συλλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του ατόμου και θα προσελκύσουν τον χρήστη σε ενδιαφέροντα και εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης εγκεφάλου σύμφωνα με τις ρουτίνες και τις προτιμήσεις τους. Το σύστημα θα παρέχει επίσης μια πλατφόρμα παρακολούθησης που θα συνδέει τους ηλικιωμένους με το δίκτυο των φροντιστών τους και μια κοινωνική πλατφόρμα που θα τους συνδέει με άλλα άτομα που επιθυμούν να μάθουν από τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες των ηλικιωμένων ενηλίκων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα και αντίκτυπος:

Το έργο ReMember-Me στοχεύει στην ενίσχυση των υφιστάμενων μοντέλων παρακολούθησης, ανίχνευσης και πρόληψης της γνωστικής παρακμής και, κατά συνέπεια, την προώθηση της ευημερίας των ηλικιωμένων, της υγείας, της κοινωνικοποίησης, της αυτοεκτίμησης και της αξιοπρέπειας, του γραμματισμού πληροφορικής και της ικανότητάς τους να ζουν ανεξάρτητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα . Το σύστημα στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της εμπλοκής των μελών της οικογένειας στη φροντίδα των συγγενών τους και στη βελτίωση των εργαλείων για τους επαγγελματίες υγείας στην πρακτική τους. Τέλος, η λύση αναμένεται να έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας ένα σημαντικό ζήτημα υγείας στον σύγχρονο κόσμο.

Σύνδεσμος Έργου