Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη των φροντιστών και των ατόμων τρίτης ηλικίας, στην εξεύρεση λύσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της μοναξιάς με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και ψηφιακών εργαλείων.

Η μοναξιά αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα από τα πιο σημαντικά και εδραιωμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει η γηράσκουσα κοινωνία μας, η οποία αποδεικνύεται δυστυχώς από την πραγματική κρίση COVID-19. Η κοινωνική απομόνωση από την τρέχουσα πανδημία COVID-19 προκαλεί ένα ηθικό δίλημμα, ειδικά για αυτούς που βρίσκονται σε κάποιο ίδρυμα που μπορεί να επισκέπτεται ένας φροντιστής σε περιορισμένο βαθμό. Η σημασία του αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αυτό το μέτρο δημόσιας υγείας μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης, αλλά ότι η μοναξιά είναι η απάντηση στη συναισθηματική, κοινωνική και υπαρξιακή απομόνωση. Τα αποτελέσματα της μοναξιάς μπορούν επίσης να παρατηρηθούν σε αρνητικά αποτελέσματα που σχετίζονται με την υγεία.

Η συνεργασία περιλαμβάνει τους ακόλουθους οργανισμούς:

  • Hafelekar (HAF) (Αυστρία)
  • UMIT Tirol – The Tyrolean Private University (Αυστρία)
  • Ματέρια (Κύπρος)
  • Μη-κυβερνητικός οργανισμός Caminos (Ισπανία)
  • Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella (CDPZ) (Ιταλία)
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος)
  • Πανεπιστήμιο MYKOLAS ROMERIS (Λιθουανία)

Σύνδεσμος Έργου