Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Health Care 4.0

Ο αριθμός των εξαρτώμενων από τη φροντίδα ατόμων έχει αυξηθεί σταθερά, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη ανάγκη των φροντιστών στη νοσηλευτική περίθαλψη. Αυτή η τάση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στις ευρωπαϊκές χώρες.

Παρόλο που υπάρχουν πρωτοβουλίες για την πιστοποίηση του προσωπικού υποστήριξης στη χώρα, η τρέχουσα και η μελλοντική ζήτηση ειδικευμένου προσωπικού δεν μπορεί να καλυφθεί χωρίς την πρόσληψη προσωπικού από το εξωτερικό. Υπάρχουν πολλοί πιστοποιημένοι νοσοκόμοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο που εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους και μετανάστευσαν σε ευρωπαϊκές χώρες όπου περίμεναν να έχουν πιο ευήμερο μέλλον στον τομέα της υγείας, αλλά έχασαν τις δουλειές τους λόγω των οικονομικών κρίσεων.

Ο στόχος αυτού του έργου είναι να αξιολογήσει και να προσδιορίσει τις ανιχνευόμενες ανάγκες στα ιδρύματα περίθαλψης σχετικά με την περαιτέρω εκπαίδευση και τις μεταβατικές διαδικασίες των μεταναστών νοσοκόμων και την κοινή χρήση  των τρεχουσών πρακτικών. Ως αποτέλεσμα αυτού, να δημιουργηθεί ένας κατάλογος κριτηρίων για τις τρέχουσες πρακτικές στα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.

Με βάση αυτό θα προκύψουν πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση του εντοπισμένου κενού στις δεξιότητες υπό το φως της δημιουργίας ενός καινοτόμου εργαλείου για τη διδασκαλία, την κατάρτιση και την αποκεντρωμένη μάθηση – αναπτύσσοντας ένα λογισμικό εκπαίδευσης ανοιχτού κώδικα (εφαρμογή για κινητά) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από την τοποθεσία.

Συνεργάτες Οργανισμοί:

  • Synthesis Center for Research and Education (Κύπρος)
  • Social Cooperative company for Collective and Social Benefit – Hospital Care In House (Ελλάδα)
  • Όμιλος Ματέρια (Κύπρος)
  • Bürgerhilfe Landesverband Niedersachsen e.V. (Γερμανία)
  • Europcare (Γερμανία)

Σύνδεσμος Έργου