Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επισκόπηση έργου:
Η πλατφόρμα σκοπεύει να αναλύσει την κατάσταση του ηλικιωμένου ατόμου, τόσο σωματικά όσο και διανοητικά, όσον αφορά την ευθραυστότητα, και στη συνέχεια να αναθέσει εξατομικευμένες σωματικές και πνευματικές ασκήσεις για να αποφύγει τον κίνδυνο πιθανών πτώσεων, χρησιμοποιώντας μια προσιτή και προσιτή λύση που συνδυάζει βίντεο για ασκήσεις σοβαρά παιχνίδια για την εκπαίδευση και την ανίχνευση φυσικής ή γνωστικής ευθραυστότητας.

Θα εφαρμοστούν τεχνικές βαθιάς μάθησης για να βοηθήσουν το σύστημα frAAgiLe να μάθει για το ιστορικό ευθραυστότητας κάθε μεμονωμένου τελικού χρήστη και να προσαρμόσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης σύμφωνα με την εξέλιξή του.

Στόχοι:

Το frAAgiLe σχεδιάζει να αναλύσει την κατάσταση του ατόμου, σωματικά και διανοητικά, από την άποψη της αδυναμίας, και να προσφέρει σωματικές και πνευματικές ασκήσεις για να αποφύγει τον κίνδυνο πιθανών πτώσεων χρησιμοποιώντας μια προσιτή και προσιτή λύση που συνδυάζει βίντεο για ασκήσεις και σοβαρά παιχνίδια τόσο για την εκπαίδευση όσο και για ανιχνεύει φυσική ή γνωστική αδυναμία. Σε αυτό το έργο, εμπλέκουμε 3 διαφορετικούς οργανισμούς τελικών χρηστών για να δημιουργήσουμε μαζί την πλατφόρμα μαζί τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα και αντίκτυπος

Η δημιουργημένη πλατφόρμα θα προσφερθεί και θα εμπορευθεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 2 χρόνια μετά το τέλος των έργων. Η λύση frAAgiLe θα προσελκύσει τους ηλικιωμένους στην αρχή, αλλά και τα μέλη της οικογένειας, τους φροντιστές, τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση μιας νέας οικονομίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μελών της. Μια απλή εφαρμογή θα αυξήσει την προσβασιμότητα σε εργαλεία ευθραυστότητας και φορητά, μειώνοντας τον χρόνο για άμεση αλληλεπίδραση με θεραπευτές και γιατρούς και καθιστώντας το έργο αρκετά επεκτάσιμο. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια πλατφόρμα κατάλληλη για τις τρέχουσες δυνητικές ανάγκες των χρηστών, αλλά θα είναι ανοιχτή σε αλλαγές, ευέλικτες και προσαρμόσιμες στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηστών και των φροντιστών.

Συνεργάτες που συμμετέχουν στο έργο:

  1. Ιδανικές Λύσεις S.L. (Ισπανία)
  2. Διεθνές Ίδρυμα Ana Aslan (Ρουμανία)
  3. Agecare (Cyprus) LTD – Materia Group (Κύπρος)
  4. Πανεπιστήμιο του Deusto, eVIDA (Ισπανία)
  5. terzStiftung (Ελβετία)
  6. Πανεπιστήμιο της Γενεύης (Ελβετία)
  7. SingularLogic Romania Computer Application SRL. (Ρουμανία)
  8. Innovation Laboratory Ltd. (Ουγγαρία)
  9. Bay Zoltan Nonprofit Ltd. Για Εφαρμοσμένη Έρευνα (Ουγγαρία)

Σύνδεσμος Έργου