Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
ERI_4396
ERI_4447
ERI_4549

Ποιοί Είμαστε

Είμαστε μια κοινωνική επιχείρηση με βάση τη Λευκωσία, Κύπρο. Κύριο στόχο έχουμε την παροχή μιας ολιστικής σειράς υπηρεσιών φροντίδας, υποστήριξης, νοσηλείας και αποκατάστασης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και στις οικογένειές τους. Λειτουργούμε με βάση το πολύεπιστημονικό μοντέλο, και έχουμε ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με βάση την ανθρωποκεντρική προσέγγιση.


Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν:


Αποστολή Ομίλου

Αποστολή μας είναι η προσφορά ενός πλήρους φάσματος υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τις οικογένειές τους, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπάρχουσες υπηρεσίες μας και προσθέτοντας νέες.

Στον Όμιλο ΜΑΤΕΡΙΑ δεσμευόμαστε:

  1. Να αξιολογούμε/χειριζόμαστε τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις για φροντίδα
  2. Να παρέχουμε ολιστική φροντίδα, με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας.
  3. Να βοηθούμε τους πελάτες μας να μεγιστοποιήσουν το επίπεδο ανεξαρτησίας τους και να διατηρήσουν ένα ποιοτικό τρόπο ζωής.
  4. Να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας που επιθυμούν να αναρρώσουν / ζήσουν στην άνεση του σπιτιού τους.
  5. Να υποστηρίζουμε τα μέλη της οικογένειας του πελάτη μας και να τα υποβοηθούμε σε όλες τις πτυχές φροντίδας του

Η Ιστορία Μας

2000 – Ίδρυση του Ομίλου ΜΑΤΕΡΙΑ, παροχή υπηρεσιών κατ’οίκον φροντίδας για άτομα ηλικίας 65+

2004 – Λειτουργία μονάδας ΜΑΤΕΡΙΑ, Λευκωσία

2009 – Επενδυτική και Στρατηγική Συνεργασία με τον Όμιλο Άκτιος στην Αθήνα | Εκπαιδευτικό κέντρο για φοιτητές Επιστημών Υγείας και Κοινωνικών Επιστημών από όλα τα πανεπιστήμια της Λευκωσίας

2010 – Επέκταση με την εξαγορά της μονάδας ΘΑΛΠΩΡΗ

2013 – Ίδρυση του Κέντρου Μνήμης, μιας Υπηρεσίας για Γνωστική Ενδυνάμωση και Αποκατάσταση | Συνίδρυση του Κέντρου Ερευνών Γεροντολογίας

2014 – Στρατηγική συνεργασία με την Physio Kinisis και επέκταση των Υπηρεσιών Αποκατάστασης

2015 – Λειτουργία τμήματος Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων | Πιστοποίηση Εργοδότη Ίσων Ευκαιριών

2016 – Συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για παροχή εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας σε χρόνιους ασθενείς. Προσθήκη Υπηρεσιών Μεταφοράς και Συνοδείας για άτομα με κινητικές δυσκολίες

2018 – Επέκταση Υπηρεσιών Κατ’οίκον Φροντίδας | Πιστοποίηση «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις»

2019 – Προσθήκη εγκαταστάσεων Yδροθεραπείας στο Tμήμα Aποκατάστασης