Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ο στόχος του προγράμματος MedGUIDE είναι η βελτίωση της φαρμακευτικής διαδικασίας στα αρχικά στάδια της άνοιας συνδυάζοντας την συνεχόμενη αυτοματοποιημένη παρακολούθηση και προσθήκη/συμπλήρωση στοιχείων από τους ηλικιωμένους ασθενείς και το άτυπο δίκτυο φροντιστών του. Μέσω του MedGUIDE θα δημιουργηθεί ένα εργαλείο για:

  1. Δημιουργία εικόνας των πραγματικών αναγκών των ηλικιωμένων με άνοια μέσω των στοιχειών από τους ασθενείς, το άτυπο δίκτυο φροντιστών και στοιχεία από IoT συσκευές που παρέχουν σχετικές πληροφορίες.
  2. Δημιουργία εικόνας της πραγματικής φαρμακευτικής αγωγής που χρησιμοποιούν, οι παρενέργειες και η τήρηση αυτής.
  3. Στήριξη μέσω άμεσων υπενθυμίσεων και εξατομικευμένων οδηγιών, αξιοποιώντας το άτυπο δίκτυο των φροντιστών με σκοπό την βελτίωση της φροντίδας και τήρησης της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών με ευθραυστότητα.

Οι εταίροι του έργου είναι:

  • ConnectedCare Services b.v. (Ολλανδία)
  • Karde AS (Νορβηγία)
  • Vigisense SA (Ελβετία)
  • Hogeschool Utrecht (Ολλανδία)
  • Dutch Institute for Rational Use of Medicine (Ολλανδία)
  • Technical University of Cluj-Napoca (Ρουμανία)
  • Όμιλος Ματέρια – AgeCare (Κύπρος)

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Active and Assisted Living Programme (AAL) Programme, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Εθνικούς Χρηματοδοτικούς φορείς των Κύπρου, Ρουμανίας, Ελβετίας και Ολλανδία.

Σύνδεσμος Έργου