Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το GUIDed είναι ένα ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του οποίου η φιλοδοξία είναι να αναπτύξει υπηρεσίες που καθιστούν τη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων πιο σχετική για τους ηλικιωμένους τελικούς χρήστες και ευκολότερη στη χρήση.

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν λύσεις κατάρτισης που χρησιμοποιούν τεχνικές από την επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και την εικονική πραγματικότητα (VR). Για να επιτευχθεί αυτό, ένα επίπεδο ψηφιακού περιεχομένου θα προστεθεί σε αυτό που αποτελεί, για παράδειγμα, οδηγίες για τη χρήση του GUIDed έξυπνου σπιτιού και υπηρεσιών διαβίωσης. Η εκπαίδευση των φροντιστών και των ηλικιωμένων χρηστών στη χρήση λύσεων GUIDed θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του AR / VR.

Οι εμπλεκόμενοι εταίροι είναι:

  1. Agecare (Κύπρος) LTD – Materia Group (Κύπρος) – Coordinators
  2. University of Cyprus (UCY) (Κύπρος) – Technical Coordinator
  3. Kompetenz-netzwerk Informations-technologie zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen – KI-I (Αυστρία)
  4. Platus Learning Systems GmbH (Αυστρία)
  5. Karde AS (Νορβηγία)
  6. Harpo Sp. z o. o. (Πολωνία)

Σύνδεσμος Έργου