Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νοσηλευτική Φροντίδα

Απασχολούμε μια μεγάλη ομάδα εγγεγραμμένων νοσηλευτών, αποφοίτων νοσηλευτικής, φοιτητών νοσηλευτικής, και εκπαιδευμένων φροντιστών, οι οποίοι παρέχουν από κοινού όλο το φάσμα φροντίδας που απαιτείται από τους ασθενείς.

Από το 2016, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Υγείας για την παροχή εξειδικευμένης νοσηλευτικής περίθαλψης χρόνιων ασθενών με ή χωρίς μηχανική υποστήριξη. Η ομάδα μας συνεργάζεται στενά με τους προσωπικούς ιατρούς των ασθενών μας, και η παρακολούθηση παρέχεται από τον επί τόπου ιατρό.

Επιπρόσθετα, οι μονάδες μας προσφέρονται σαν κέντρα κατάρτισης για φοιτητές της ιατρικής και νοσηλευτικής σχολής από ιδιωτικά πανεπιστήμια της Λευκωσίας.