Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας και τις οικογένειες τους στα ακόλουθα θέματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της γήρανσης:

  • δυσκολίες που αντιμετωπίζει το μέλος της οικογένειας που φροντίζει το άτομο,
  • διαχείριση των μελών της οικογένειας που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία,
  • ενδοοικογενειακή επικοινωνία  και συγκρούσεις,
  • συγκατάθεση και λήψη αποφάσεων εκ μέρους ενός αγαπημένου μας ατόμου,
  • προγραμματίζοντας την συνταξιοδότηση,
  • τροποποιήσεις κατοικιών λόγω τραυματισμού / αναπηρίας,
  • οικονομικά και νομικά θέματα.