Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τύποι φροντίδας

Το Ματέρια και η Θαλπωρή, οι μονάδες νοσηλευτικής, φροντίδας και αποκατάστασης που βρίσκονται στη Λευκωσία, μαζί με τον Άκτιο στρατηγικό συνεργάτη μας στην Αθήνα, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του διοικητικού και νοσηλευτικού μας προσωπικού διασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες των θεραπευόμενων μας.