Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ο Όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑΝΑΔ), τόσο ως εγκαταστάσεις (ΚΕΚ) όσο και ως εκπαιδευτικός οργανισμός (ΔΕΚ) και διαθέτει άτομα στο δυναμικό του που είναι εγκεκριμένοι εκπαιδευτές κατάρτισης (ΕΕΚ). Επιπλέον, ο όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ είναι Εκπαιδευτικό Κέντρο για όλα τα πανεπιστήμια τη Λευκωσίας.

Κέντρο Εκπαίδευσης Ομίλου ΜΑΤΕΡΙΑ

Ο Όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης παρέχει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετιζόμενα με την υγεία, φροντίδα, ασφάλεια, ψυχολογία, έρευνα και άλλα.

Στόχος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Ομίλου ΜΑΤΕΡΙΑ είναι:

  • Η κάλυψη αναγκών επιχειρήσεων και οργανισμών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στη εκπαίδευση προσωπικού.
  • Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και “Δια βίου Μάθηση” φροντιστών.
  • Παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετιζόμενα με την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και όχι μόνο.

Το ΚΕΚ διαθέτει άρτια καταρτιζόμενους εκπαιδευτές από την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό, πιστοποιημένους από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) καθώς και από άλλους Διεθνείς Εκπαιδευτικούς Φορείς.

Ο Όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ είναι πιστοποιημένος από την ΑνΑΔ ως ΚΕΚ  (K000557) και ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ-D000761), προσφέροντας Μονοεπιχειρησιακά-Πολυεπιχειρησιακά Σεμινάρια επιχορηγούμενα από την ΑνΑΔ αλλά και εξειδικευμένα σεμινάρια σχεδιασμένα για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και οργανισμού. Το ΚΕΚ σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου παρέχει εκπαιδεύσεις σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας,  υγείας και κοινωνικής ευημερίας καθώς και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς. Οι αίθουσες του ΔΕΚ παραχωρούνται προς ενοικίαση για εκπαιδευτικά προγράμματα προς το ευρύ κοινό.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ομίλου καθώς και οι αίθουσες εκπαίδευσης.


Προσφέρουμε επίσης σεμινάρια φροντίδας για επαγγελματίες και οικογενειακούς φροντιστές.

Αν θα σας ενδιέφερε κάποια εκπαίδευση ή σεμινάριο επικοινωνήσετε μαζί μας.