Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εξειδικευμένα προγράμματα

Για την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών του οργανισμού ή εταιρεία σας , για τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος βάση των αναγκών σας επικοινωνήστε με το εκπαιδευτικό τμήμα του Ομίλου στο παρακάτω τηλέφωνο: +357 22573577