Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

webmaster

Συνεργασίες

Ο Όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με πρόσωπα / οργανισμούς (ιδιωτικού, δημόσιου ή ΜΚΟ τομέα)  προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας γενικότερα.

Θέσεις Eργασίας

Ο Όμιλος Ματέρια δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και διατηρεί μονάδες αποκατάστασης και φροντίδας ηλικιωμένων. Ζητά να προσλάβει νοσηλευτή/νοσηλεύτρια για πλήρη απασχόληση.

Επενδυτές

Επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε email στο: fsavvides@cytanet.com.cy (Materia Group CFO)

Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικός για την κοινωνία καθώς φέρνει τους ανθρώπους κοντά και κάνει την κοινότητα ένα καλύτερο μέρος. H μονάδα μας λαμβάνει και να προσφέρει εθελοντισμό σε όλα τα επίπεδα.

STAGE

Το κέντρο αποκατάστασης ηλικιωμένων Ματέρια συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα STAGE που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

iCan

Το iCan αφορά την παροχή βοήθειας στην καθημερινή ζωή ηλικιωμένων ενηλίκων. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογή που εστιάζει σε ενδιαφέροντες ηλικιωμένους να ασχοληθούν με κάτι που θα τους βοηθήσει να παραμείνουν ενεργοί και αυτοβοηθούμενοι.

HERO

Πρωταρχικός σκοπός του έργου HERO είναι να προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων σε Ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα χώρες της Μεσογείου.

Health Care 4.0

Ο αριθμός των εξαρτώμενων από τη φροντίδα ατόμων έχει αυξηθεί σταθερά, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη ανάγκη των φροντιστών στη νοσηλευτική περίθαλψη. Αυτή η τάση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στις ευρωπαϊκές χώρες.

GUIDed

Το GUIDed είναι ένα ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του οποίου η φιλοδοξία είναι να αναπτύξει υπηρεσίες που καθιστούν τη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων πιο σχετική για τους ηλικιωμένους τελικούς χρήστες και ευκολότερη στη χρήση.

ReMember-Me

Το σύστημα ReMember-Me θα περιλαμβάνει καθημερινές ασκήσεις ύπνου, δραστηριότητας και διάθεσης, εναλλασσόμενες καθημερινές ασκήσεις σύντομης αξιολόγησης.