Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ευρωπαϊκά

STAGE

Το κέντρο αποκατάστασης ηλικιωμένων Ματέρια συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα STAGE που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

iCan

Το iCan αφορά την παροχή βοήθειας στην καθημερινή ζωή ηλικιωμένων ενηλίκων. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογή που εστιάζει σε ενδιαφέροντες ηλικιωμένους να ασχοληθούν με κάτι που θα τους βοηθήσει να παραμείνουν ενεργοί και αυτοβοηθούμενοι.

HERO

Πρωταρχικός σκοπός του έργου HERO είναι να προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων σε Ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα χώρες της Μεσογείου.

Health Care 4.0

Ο αριθμός των εξαρτώμενων από τη φροντίδα ατόμων έχει αυξηθεί σταθερά, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη ανάγκη των φροντιστών στη νοσηλευτική περίθαλψη. Αυτή η τάση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στις ευρωπαϊκές χώρες.

GUIDed

Το GUIDed είναι ένα ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του οποίου η φιλοδοξία είναι να αναπτύξει υπηρεσίες που καθιστούν τη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων πιο σχετική για τους ηλικιωμένους τελικούς χρήστες και ευκολότερη στη χρήση.

ReMember-Me

Το σύστημα ReMember-Me θα περιλαμβάνει καθημερινές ασκήσεις ύπνου, δραστηριότητας και διάθεσης, εναλλασσόμενες καθημερινές ασκήσεις σύντομης αξιολόγησης.

Many-Me

Ο κύριος στόχος του έργου Many-Me είναι η ανάπτυξη κοινωνικού διαδραστικού συστήματος βασισμένο στην τεχνολογία και στις υπηρεσίες με επίκεντρο τους χρήστες που να παρέχει στους ασθενείς με άνοια και στους φροντιστές τους πρωτότυπες λύσεις και στήριξη για αντιμετώπιση της ασθένειας με απώτερο σκοπό να μπορούν να ζήσουν μια ενεργή και ουσιαστική ζωή ανεξάρτητα για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Digi-Ageing

Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη των φροντιστών και των ατόμων τρίτης ηλικίας, στην εξεύρεση λύσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της μοναξιάς με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και ψηφιακών εργαλείων.

frAAgile

Η πλατφόρμα σκοπεύει να αναλύσει την κατάσταση του ηλικιωμένου ατόμου, τόσο σωματικά όσο και διανοητικά, όσον αφορά την ευθραυστότητα, και στη συνέχεια να αναθέσει εξατομικευμένες σωματικές και πνευματικές ασκήσεις για να αποφύγει τον κίνδυνο πιθανών πτώσεων, χρησιμοποιώντας μια προσιτή και προσιτή λύση που συνδυάζει βίντεο για ασκήσεις σοβαρά παιχνίδια για την εκπαίδευση και την ανίχνευση φυσικής ή γνωστικής ευθραυστότητας.

medGUIDE

Ο κύριος στόχος του έργου Many-Me είναι η ανάπτυξη κοινωνικού διαδραστικού συστήματος βασισμένο στην τεχνολογία και στις υπηρεσίες με επίκεντρο τους χρήστες που να παρέχει στους ασθενείς με άνοια και στους φροντιστές τους πρωτότυπες λύσεις και στήριξη για αντιμετώπιση της ασθένειας με απώτερο σκοπό να μπορούν να ζήσουν μια ενεργή και ουσιαστική ζωή ανεξάρτητα για όσο το δυνατόν περισσότερο.